Numerološka napoved

Numerologija je umetnost razumevanja življenja skozi simbolične vrednosti števil in njihova medsebojna razumerja.

Števila so od nekdaj vznemirjala človeškega duha in v vseh civilizacijah so bila izziv razmišljajočemu umu ter živahna vspodbuda domišljiji. Zgodnji razvoj matematike in astronomije v visokih kulturah starega veka dovolj jasno priča, kako živo je bilo zanimanje za števila, številčna razmerja ter z njimi opredeljiv svet stvari in pojavov.
Poleg tega pa ohranjeni zapisi mitološkega in religioznega značaja kažejo, da so že stari Egipčani in Sumerci številom pripisovali božansko naravo, magično moč in simbolne vsebine. Lahko bi torej rekli, da je številčna simbolika tako stara kot števila sama, njeno bogasto pa z veliko pričakovalno močjo govori o izjemnem pomenu števil v miselnem svetu naših davnih prednikov.

Pomembno mesto, ki v evropski kulturni zavesti pripada številom, se mogoče najlepše zrcali v ogledalu filozofske misli, ki je temu vprašanju od vsega začetka namenjala veliko pozornost.
Starogrški filozofi so vztrajno poskušali doreči naravo, vlogo in pomen števil, njihovo prizadevanje pa je močno vplivalo tudi na razvoj številčne simbolike, ki se je oblikovala v zlivanju filozofskih, mitoloških, verskih, magičnih, literarnih in številnih drugih vsebih.

Želite razumeti simbolni pomen vašega rojstnega datuma in ure na katero ste rojeni? Naredili vam bomo celotno numerološko napoved ki obsega približno 9 strani.


Pomagaj nam in deli s prijatelji: